Mikkel Flod Storgaard kommer i denne artikel med sine anbefalinger til, hvordan I som organisation kan arbejde det regenerative ind i hverdagen.