Tim Struck vil i denne artikel svar på nogle spørgsmål om det regenerative. For hvad vil det sige, at ledelse er regenerativ? Og hvorfor skal organisationer til at lede ud fra en regenerativ tankegang?