Om Center for Regenerativ Transformation

Centrets tilblivelseshistorie og væsentlige kendetegn

Centret er opstået som den naturlige konsekvens af de seneste års arbejde i Promentum med at understøtte praktisk arbejde inden for bæredygtighed og regenerativ transformation.

“Det regenerative” har taget verden med stormskridt efter i en årrække at have været begrænset til sundhed og til land- og skovbrug. Pludselig står der ‘regenerativ’ foran mange flere områder. Det giver anledning til en åbning over for noget, der fornemmes som “mere end bæredygtighed”, “positive impact” eller en dybere, mere eksistentielt righoldig tilgang til det antropocænes trusler om klimakatastrofe og biodiversitetskrise.

Den eksistentielle dybde er afgørende for, at vi kommer igennem og ud af kriserne med et rigere samfund – hvor livet står i midten.

Men vi oplever ofte, de mange smukke principper om forbundethed, relationel værdi, emergens osv. kan være svære at oversætte til handling i dagligdagen, nede på og ned i jorden. Dér hvor det regenerative bliver mere end en metafor.

Der er brug for, at de menneskelige og mere-end-menneskelige fællesskaber, der bebor organisationer, steder, byer og samfund bliver centrale aktører i transformationerne. At de kan gå forrest i at lade livet blive centrum for handlinger, beslutninger, processer og strukturer i regenerative tilblivelser.

 

Når det kan være svært at tage konsekvensen af den nysgerrighed, der møder det regenerative i de her år, skyldes det blandt andet, at bæredygtighedsarbejdet stadig for det meste forbliver fanget i administrative siloer.

At de tekniske og de kulturelle aspekter forbliver isolerede – og at de økonomiske nytænkninger stadig lader vente på deres gennembrud. Og måske også at der har været en vis tendens til at sigte efter utopiske horisonter og ‘forandring af alting’, kombineret med en uro over for krisetidens forandringshastighed.

Men det pibler frem allevegne netop nu – med rødder i det, vi har beskrevet som paradigmets grundbetingelser: sammenvævethed, fælleder, stoflighed, existainability (væredygtighed), og nye videnskaber og teknologier. Fra mange lag af praksis ser vi eksemplerne gro frem. Vi vil gerne være med til at brede dem ud og gøre de nye erfaringer tilgængelige for mange flere. Og gøre den ny viden brugbar for små og mange greb i hverdagen.

Centrets aktiviteter rækker allerede ud til Aalborg, Kerteminde, Stevns, København, til Norden, Tyskland og Slovenien, Pakistan og verden.

Bag de forgrenede samarbejdsflader ses en strategi, der går efter længere og dybere partnerskaber. Centeret indgår allerede i flere europæiske ansøgninger til New Bauhaus og Horizon Europe og har aftaler med adskillige forskningsinstitutioner.

Disse aktiviteter vil blive videreudviklet den kommende tid i samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og alle med interesse for den regenerative dagsorden.

Har du en idé til et samarbejde, er du altid velkommen til at henvende dig.

Der er brug for, at de menneskelige og mere-end-menneskelige fællesskaber, der bebor organisationer, steder, byer og samfund bliver centrale aktører i transformationerne. At de kan gå forrest i at lade livet blive centrum for handlinger, beslutninger, processer og strukturer i regenerative tilblivelser.

Klaus Bakdal

Centerleder

Hvis dine handlinger ikke fører til det ønskede resultat, er det nødvendigt at prøve noget nyt. Spørgsmålet er dog, hvordan man indser, at ens tilgang er ineffektiv. Hvordan kan man overkomme sin egen stolthed i denne proces? Og hvordan vurderer og vælger man den rette fremgangsmåde derefter?.

Læs mere om Klaus Bakdal her

Tim Struck

Seniorkonsulent

Tim har over 20 års rådgivnings- og konsulenterfaring med udvikling af ledelse, organisation og forretning. Han hjælper kunder og samarbejdspartnere med at skabe værdi, der bidrager til regenerativ og frisættende organisationspraksis.

Læs mere om Tim her