Hvordan omsætter du den viden, du lærer på efteruddannelsen til reel anvendelse i arbejdet? Dette mener Sebastian Rasmusson kan lykkes ved at gøre den nye adfærd mere SALT:

S – Synlig

A – Aftalt

L – Let

T – Tilfredsstillende